Nazywam się Iwona Szymańska i ukończyłam w 2018 roku Wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2015-2018 byłam stypendystką Rektora dla najlepszych studentów. Prowadzę warsztaty projektowe m.in. na Uniwersytecie Śląskim dla Dzieci. Działam na polu projektowania graficznego, ilustracji i projektowania systemów informacji wizualnej. Na co dzień pracuję w ING Banku Śląskim przy projektowaniu systemu bankowości internetowej i mobilnej.


 

Wybrane publikacje:

2017 – Salon Ilustratorów, wystawa na XVI Poznańskich
Spotkaniach Targowych – Książka dla dzieci, młodzieży i rodziców

2016 –  To jest Sztuka, Pierwszy Przegląd Sztuki Biurowej Fundacji Sztuki Polskiej ING (w ramach International Office Art Biennale)

2016 – Salon Ilustratorów, wystawa na XVI Poznańskich
Spotkaniach Targowych – Książka dla dzieci, młodzieży i rodziców

2015/2016Rysunki z ksiąg użytecznych,
prezentacja prac inspirowanych twórczością Czesława Miłosza

2015 – projekt okładki do Magazynu Wytwórcy Fundacji Cohabitat

2015 – Wystawa prac w ramach A4 OPEN CALL Kraków

2015 – Last Minute Dino – publikacja zbiorowa