Nazywam się Iwona Szymańska i ukończyłam w 2018 roku Wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W latach 2015-2018 byłam stypendystką Rektora dla najlepszych studentów i prowadziłam warsztaty projektowe m.in. na Uniwersytecie Śląskim dla Dzieci. Jako pompiki działam na polu ilustracji i projektowania graficznego.

Na co dzień pracuję jako UX Designer.


Wybrane publikacje:

2018Odpowiedzialne projektowanie, wystawa zrealizowana przez Akademickie Centrum Designu w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

2017Salon Ilustratorów, wystawa na XVI Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla dzieci, młodzieży i rodziców

2016To jest Sztuka, Pierwszy Przegląd Sztuki Biurowej Fundacji Sztuki Polskiej ING (w ramach International Office Art Biennale)

2016Salon Ilustratorów, wystawa na XVI Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla dzieci, młodzieży i rodziców

2015/2016Rysunki z ksiąg użytecznych, prezentacja prac inspirowanych twórczością Czesława Miłosza

2015 — projekt okładki do Magazynu Wytwórcy Fundacji Cohabitat

2015 — Wystawa prac w ramach A4 OPEN CALL Kraków

2015 — Last Minute Dino – publikacja zbiorowa