rzeka Wisła

Ilustracje powstały na podstawie konspektu do książki – teatrzyku Kamishibai opowiadającej o rzece Wiśle